Share
  
Tweet

Projecte d'excavació al poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada


LLoc:
Poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada

Directors:
Montserrat Anglada, Cristina Bravo i Irene Riudavets

Equip:
Treballs de camp: Montserrat Anglada, Cristina Bravo, Irene Riudavets, Claudio Rambelli, Valeria 
Dall’Ara
Conservació-Restauració: Sra. Montserrat ANGLADA
Investigadors responsables de les analítiques i estudis especialitzats:
Datacions  radiocarbòniques: Dr. Mark VAN STRYDONCK
Antropologia física: Sra. Elena SINTES 
Palinologia: Dr. Gabriel SERVERA
Antracologia: Dr. Llorenç PICORNELL
Ceràmica romana: Dr.Guy DE MULDER i Sra. Cristina BRAVO
Arqueozoologia: Dr. Damià RAMIS
Planimetria i dibuix ceràmica indígena: Dr. Lluís PLANTALAMOR
Documentació Gràfica i Software: Sr. José Javier MARTÍNEZ

Objectius científics:
El jaciment està situat en una zona rural que conté diferents elements arqueològics en molt bon estat de conservació. Les restes arquitectòniques més visibles pertanyen a un poblat talaiòtic, on hi destaquen tres talaiots i un edifici absidal objecte del projecte arqueològic que es desenvoluparà entre el 2015 i 2019. La hipòtesi de partida és que es tractaria d’un edifici religiós, probablement un recinte de taula, tal i com s’observa a partir de les característiques arquitectòniques: planta en forma de ferradura amb façana lleugerament còncava, i entrada a l’eix central orientada al sud.

Els objectius científics són:

- Avançar en el coneixement de la societat d’època talaiòtica i del talaiòtic final i de les seves comunitats humanes durant el període d’utilització de l’edifici, així com de les transformacions socials sofertes amb la intensificació dels contactes amb altres pobles en el context del Mediterrani Antic.
- Obtenir dades que ens permetin conèixer la relació d’aquesta comunitat amb el seu entorn immediat, natural i social, així com altres grups socials homònims.
- Obtenir dades que ens permetin dotar de temporalitat i funcionalitat a l’edifici per entendre la seva evolució així com de les comunitats que en donaren ús al llarg de l temps.
- Poder establir un marc comparatiu amb altres edificis de caràcter religiós a nivell insular però també establir paral·lels amb Mallorca.
- Comprendre i realitzar una aproximació als possibles rituals desenvolupats a l’edifici per tal d’apropar-nos a la religiositat de la comunitat humana que habitava el poblat.

Resultats obtinguts fins a la data:
La primera campanya d’excavació s’iniciarà el mes d’agost de 2015.

Data d'inici i de final:
El projecte s’iniciarà l’agost de 2015, amb campanyes anuals. Es té previst que les tasques d’excavació continuïn, com a mínim, fins al 2019.

Pressupost:
Campanya de 2015: Consell Insular de Menorca 9.235,01 €.

Museu on s'han dipositat les restes:
Museu de Menorca. 

Web específica:
http://www.um.es/cepoat/sacudiacremada/ Bloc: http://sacudiafieldschool.blogspot.com.es/ Facebook: https://www.facebook.com/cudiacremada Twitter: https://twitter.com/SaCudiaCremada Academia: https://independent.academia.edu/SACUDIACREMADAFIELDSCHOOLM editerraneanArchaeologyinMinorcaBalearicIslandsSpain Per a més informació escriure a: sacudiafieldschool@gmail.com


 
 
 
Consell Insular de Menorca
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS