Cursos d’Arqueologia i feines de laboratori arqueològic de Torre d’en Galmés

Excavació Arqueològica al Pati Davanter del Cercle 6 Torre d’en Galmés i a la murada sud-est del poblat. Projecte impulsat per l’associació d’Amics del Museu de Menorca des de l’any 1997. Excavació i curs d’arqueologia per estudiants universitaris i interessats en l’arqueologia i curs de feines de laboratori.

  
 
LLoc:
Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés. Local d’Amics del Museu de Menorca.

Directors:
Carmen Lara, Joaquim Pons, Borja Corral i Martí Carbonell

Equip:
Treballs de camp: Carmen Lara, Joaquim Pons, Borja Corral, Martí Carbonell, Carlos de Salort i Ester Marcos
Restauració: Francesc Isbert.
Antropologia física: Elena Sintes.
Datacions radiocarbòniques: Mark Van Strydonck.
Arqueozoologia: Damià Ramis, Josep Quintana
Fitòlits: Marta Portillo.
Pal·linologia: Yolanda Llergo.
Dibuix de ceràmica talaiòtica: Carmen Lara i Lluís Plantalamor

Objectius científics:
L'excavació del pati del cercle 6 i la murada sud-est permetrà completar els coneixements adquirits en el transcurs de les investigacions realitzades durant els darrers anys, ja que aquests espais, estan directament relacionats amb els habitatges adjacents i els sistemes defensius. Es tracta, per tant, de recollir noves dades sobre els habitatges i les murades de finals d’època talaiòtica, els espais que les envolten i les activitats que s’hi desenvolupaven.

Un altre dels objectius és la formació de futurs arqueòlegs en els diferents aspectes de la professió, tant pel que fa al treball de camp com al treball de laboratori.
Finalment, no s'han d'oblidar els objectius de recuperació i posada en valor del sector sud-est del jaciment arqueològic de Torre d'en Galmés. L'excavació i restauració del pati del cercles 6 i la murada sud-est permetrà la correcta visualització i interpretació d'un conjunt arquitectònic dels darrers segles abans de la nostra era i afegirà interès a la visita del jaciment.

Resultats obtinguts fins a la data:
L’excavació del Cercle 7 i el seu pati davanter va permetre recollir noves dades sobre la distribució interna, la cronologia, el procés d’abandonament d’una típica casa amb pati central del talaiòtic final menorquí. Sembla ser que aquesta casa es va abandonar de forma sobtada durant el segle III aC. La troballa de les restes òssies de sis persones a l’interior de l’edifici, fet totalment inusual a la cultura talaiòtica, permet proposar que l’abandonament de la casa podria estar vinculat a algun fet violent, relacionat tal vegada amb la Segona Guerra Púnica.

Per altra banda, l’estudi de les restes de fauna ha permès conèixer quines eren les bases de la subsistència dels habitants del poblat en aquella cronologia: destaca la importància de les restes de cabra i ovella, per damunt de les de porc i vaca. No obstant, la gran quantitat de molins manuals ens indica que els cereals també constituïen un recurs alimentari molt important.

La major part de la ceràmica trobada és de producció local, però també abunden les produccions púniques d’Eivissa i altres ceràmiques d’importació procedents de la península itàlica i la península ibèrica. Són especialment abundants les restes d’àmfores, que posen de relleu la importància del consum de vi entre els menorquins d’aquella època.

Els treballs d'excavació al Pati del Cercle 7 van permetre distingir tres petits àmbits, delimitats per murs, a les cantonades nord-est, nord-oest i sud-est del pati, tot i que els materials recuperats en aquests àmbits no permeten, de moment, una atribució funcional prou clara. Els materials recuperats més rellevants inclouen un anell i un punxó de bronze, així com una petita destral votiva, fabricada amb el mateix material. Es van poder recuperar també alguns grans de collaret de pasta vítria, així com diversos elements lítics (morters i molins manuals) i pesos de teler fabricats amb anses d'àmfores púniques. Durant la campanya de 2013 es va trobar un peça de ceràmica talaiòtica molt ben conservada, que imita un askos grec.

Data d'inici i de final:
El projecte d’excavació als patis del Cercles 6 i 7 es va iniciar el 2011, amb campanyes de dos mesos cada any (juliol i agost). Es té previst que finalitzi el 2018.

Col·laboradors: Ministeri de Cultura, Consell Insular de Menorca, Ajuntament d’Alaior, Ajuntament d’Alaior, Museu de Menorca, Injove

Pressupost:
Per la campanya de 2015 es va comptar amb un ajut de 11.831,00 € del Consell Insular de Menorca i un de 1.800 € de l’Ajuntament d’Alaior, que s’han afegit als 7.125,00 € que ha invertit l’Associació d’Amics del Museu de Menorca.

Museu on s'han dipositat les restes:
Museu de Menorca.

Web específica:
www.maemenorca.org i www.amicsmuseumenorca.org

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS