Programes educatius

Programa Salut Jove i Cultura 2016/17Anualment, el Consell Insular posa a disposició dels centres escolars de Menorca una oferta àmplia i estructurada de tallers orientats a facilitar als infants, al jovent i a també a les seves famílies l’adquisició dels coneixements, les habilitats, les actituds i els valors necessaris per créixer i viure de forma saludable i, alhora, autoresponsabilitzar-se en la millora i el manteniment del propi benestar físic, psíquic i social.

Reuneix tota l'oferta educativa del Consell Insular i de les principals institucions i entitats de Menorca. 
 

En l’edició d’aquest any es manté el format conegut dels darrers cursos, amb la incorporació d’algunes millores: s’han agrupat les activitats en tres grans blocs, segons la temàtica; s’ofereixen activitats noves, com dues rutes literàries i una visita a una empresa de producció agrària local, i la subvenció del Consell al desplaçament ara s’estén a totes les activitats del programa que ho requereixin.

 
Durant el curs acadèmic 2016-2017 el Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, col·labora, entre d’altres, amb visites guiades a alguns dels jaciments inclosos en la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial:
 


Els destinataris de les visites són els alumnes de 5è i 6è d'Educació primària dels centres escolars de Menorca.

Per a més informació, aquí.

Activitat didàctica per donar a conèixer l'arqueologia i la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial

Els objectius que es pretenen assolir a través de la realització d'aquesta activitat són:

  • Mostrar als infants, de manera lúdica, que és l'arqueologia i per a què serveix.
  • Promoure entre els infants una actitud de respecte vers al patrimoni històric.
  • Donar a conèixer la importància de la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial.
  • Mostrar als infants el valor del treball en equip.
  • Ajudar al domini motriu en l'ús d'eines i instruments.

L'activitat està formada per tres exercicis complementaris:

  • Taller d'antropologia física. Es munta un petit laboratori per a la identificació d'ossos humans, gràcies al qual els alumnes poden conèixer quina informació es poden extreure de les restes humanes que apareixen en una excavació arqueològica.
  • Estudi de restes faunístiques. Es munta un petit laboratori d'arqueozoologi, on els participants poden conèixer quina informació es pot extreure de les restes faunístiques que es recuperen en una excavació.
  • Restauració de peces de ceràmica. Es munta un petit taller de restauració de ceràmica, on els participants han de reconstruir peces fragmentades.

Els destinataris de l'activitat són alumnes de 1r d'ESO dels centres escolars de Menorca.

Per a més informació, aquí.
 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS