Procés d'inscripció de la UNESCO (tràmits i terminis)

1. La Llista indicativa

En primer lloc els països han d’adreçar un inventari dels llocs culturals i naturals més importants situats dins les seves fronteres. Aquest inventari es denomina Llista indicativa i es tracta d’una estimació provisional dels béns que l’estat membre pot decidir nominar els propers cinc a deu anys i que pot ser actualitzada en qualsevol moment.

Aquest és un pas important, ja que el Comitè del Patrimoni Mundial no tindrà en compte una nominació en la Llista del patrimoni mundial si el bé en qüestió no està inclòs en la Llista indicativa.

Menorca Talaiòtica està inscrita en la Llista indicativa des del 29 de gener de 2013.


(Fes click sobre la imatge per descarregar el document que es va presentar).


2. L’expedient de candidatura (tràmit en què es troba actualment la candidatura de Menorca Talaiòtica)

Mitjançant la preparació d'una llista indicativa i la selecció dels llocs que inclou, tot estat membre pot planificar en quin moment presentar un expedient de candidatura. El Centre del Patrimoni Mundial ofereix assessorament i assistència als estats membre en la preparació d'aquest arxiu, que ha de ser al més exhaustiu possible, i s’assegura que la documentació i els mapes necessaris hi estan inclosos.

La candidatura es presenta al Centre del Patrimoni Mundial perquè la revisi i comprovi que estigui completa. Un cop revisada s’envia als òrgans consultius que l’avaluaran.

3. Els òrgans consultius

Els béns proposats per a la inscripció en la Llista del patrimoni mundial són avaluats de forma independent per dos òrgans consultius establerts per la Convenció del Patrimoni Mundial: el Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) i la Unió Mundial per a la Naturalesa (UICN).

La tercera organització de consulta és el Centre Internacional d'Estudis de Conservació i Restauració de Béns Culturals (ICCROM).

4. El Comitè del Patrimoni Mundial

Una vegada que el lloc ha estat proposat i avaluat, pertany al Comitè del Patrimoni Mundial prendre una decisió final sobre la inscripció. Un vegada a l'any, el Comitè es reuneix per decidir quins llocs seran inscrits en la Llista del patrimoni mundial. També pot posposar la seva decisió i demanar als estats membre més informació.

5. Els criteris de selecció

Per ser inclòs en la Llista del patrimoni mundial, els llocs han de tenir un valor universal i complir almenys un dels deu criteris de selecció. Aquests criteris s'expliquen en les Directrius pràctiques per a l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial, que, juntament amb el text de la Convenció, són la principal eina per a tot allò que concerneix el patrimoni mundial.

El Comitè revisa periòdicament els criteris per seguir el ritme de l'evolució del concepte de patrimoni mundial.
 

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS