Figures legals de protecció

El 1931, durant la II República, es fa la primera legislació de l'Estat espanyol per protegir el patrimoni arqueològic. Llavors, ja es van reconèixer com a monument historicoartístic deu monuments de Menorca, entre els quals la naveta des Tudons, Son Catlar, Talatí de Dalt o Calescoves.

El 1966 es fa un pas més declarant monuments historicoartístics tots els monuments megalítics, coves prehistòriques i altres restes prehistòriques i protohistòrics de Menorca.

Un any després, l'arqueòleg i cartògraf menorquí Josep Mascaró Passarius redactaria per ordre ministerial l'Inventari de Monuments prehistòrics i protohistòrics de l'illa de Menorca (IMPP), document que va servir de base perquè el 1985, amb la Llei del patrimoni històric espanyol, tots els jaciments que estaven inclosos passessin a ser considerats bé d'interès cultural (BIC), màxima figura legal de protecció actual.

Una altra fita important va ser el 1994 quan la Comunitat Autònoma de les Illes Balears traspassa les competències en matèria de patrimoni històric als tres consells insulars.

Però no va ser fins a l'aprovació de la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears (1998) que la gestió es va normalitzar. La llei establia un marc jurídic que apostava perquè fossin els consells insulars els nuclis de les funcions executives, tot i que també reservava als municipis nous espais d'intervenció. Aquesta llei naixia amb l'objectiu, entre d'altres, d'aprofundir en principis conservacionistes -sovint difícils de mantenir en una comunitat de vocació turística.

En la disposició transitòria tercera la llei donava un termini de dos anys a tots els municipis perquè aprovessin els seus catàlegs de protecció del patrimoni històric. En cas contrari, haurien de fer-ho conjuntament amb la primera modificació o revisió del seu instrument de planejament general. En el cas de Menorca va ser amb l'aprovació del Pla territorial insular (PTI), el 2003, que molts municipis van redactar els seus catàlegs per adaptar-se.

 

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS