Comparació amb altres

Els béns seleccionats per a la candidatura Menorca Talaiòtica, a més de presentar una sèrie d’especificitats que els fan únics, com per exemple les navetes i les taules, que són edificis prehistòrics exclusius a escala mundial, serien els primers monuments, d’àmbit mediterrani, corresponents a l’edat del bronze i a l’edat del ferro declarats patrimoni mundial de la humanitat, atès que no hi ha cap bé d’aquesta època prehistòrica inclòs dins la Llista.

Les estructures menorquines són úniques i singulars respecte a altres jaciments arqueològics contemporanis de la resta del territori espanyol i de l’àmbit mediterrani. A Espanya hi ha jaciments arqueològics declarats béns del patrimoni mundial, però es remunten a l’origen de l’espècie humana –Atapuerca– o al paleolític –pintures rupestres d’Altamira–, però no n’hi ha cap que pertanyi a la cultura prehistòrica i preromana.

En l’àmbit internacional trobam béns declarats patrimoni de la humanitat que es podrien relacionar cronològicament amb els monuments menorquins, però que tenen notables diferències.

Així mateix, construccions ciclòpies menorquines, com els talaiots, podrien tenir similituds des del punt de vista formal amb altres monuments de cultures prehistòriques d’illes mediterrànies, tanmateix presenten profundes diferències des del punt de vista cronològic, arquitectònic i funcional.

Les construccions de la Menorca Talaiòtica són més monumentals, més riques tipològicament i funcionalment, tenen solucions constructives diferents i ens parlen d’una societat basada en la comunitat, en un modus vivendi i en uns costums funeraris molt allunyats de les altres cultures prehistòriques veïnes.

Però és especialment destacable l’altíssima densitat de béns que configuren la Menorca Talaiòtica, una fita paisatgística de primer ordre.
 

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS